Datum 1.1.2014 znamenalo pro celou řadu lidí poměrně velké změny, a to hlavně z důvodu vniku Nového občanského zákoníku. Ten se totiž dosunul našich životů v celé řadě oblastí. A jednou z takových jsou také hypotéky. Těch se totiž týkají hlavně situace, které jsou spojeny s majetkovými vztahy u stavby jako takové a následně u pozemku, na kterém stavba leží. V tomto případě platí předkupní právo v případě, kdy mají obě nemovitosti majitele rozdílného. Změny se však týkají i situace, kdy mají majitele stejného. V minulosti se totiž pohlíželo na dvě nedílné součásti jako na dvě rozličné části, ale v rámci daného zákoníků byl pozemek a na něm stojící nemovitost sloučen jako jedna část. To je důležité vědět ve chvíli, kdy o hypotéku žádáme. Zvláště samotné zápisy v katastrech tak bude díky tomu možné realizovat pouze jednou, v rámci celého prostoru.

S katastrem mohou být i problémy

Zjednodušení ale není to jediné, co nás může čekat, jelikož Nový občanský zákoník přináší v souvislosti s hypotékami i problémy. Ty se týkají hlavně rozestavěných staveb, které do katastrů nemohou být zapisovány – ačkoliv v minulosti to nebyl problém. Co to v souvislosti s hypotékou znamená, je poměrně jasné. Banka tak nebude mít možnost zajistit si daným zápisem zástavu a tak se bude zdráhat peníze poskytnout.

Naštěstí právní kličky umožní to, že se mezi vlastníkem a stavitelem sepíše smlouva, která bude do katastru vložena. Následně už bude mnohem jednodušší dané ručení zapsat, a to právě na základě tohoto dokumentu. Ten by však mel mít přesně daná specifika, která stanoví banka v souvislosti s tím, jakou částku vlastně poskytuje.

Jasné ochrany fyzických osob

Mnohé změny se v souvislosti s hypotékami ale týkají i jasného definování práv samotného občana, který daný úvěr získá. Hlavně podmínky a výše úrokových sazeb by neměly odporovat zákonům či dobrým mravům, díky čemuž je žadatel mnohem více chráněn.

Hypotéky a nový občanský zákoník 2014