Bezpočet škol nabízí v jihomoravském kraji firemní kurzy. Jak tedy vybrat správný kurz, když jen v Brně najdeme desítky jazykových škol, které firemní vzdělávání nabízí? Odpovědí by mohla být například možnost vykonat v závěru kurzu státní závěrečnou zkoušku zdarma nebo využití individuálního testování, díky kterému je jazyková škola schopná sestavit osnovy kurzu přesně podle potřeb zaměstnavatele a zaměstnanců.

Při obsazování pracovních pozic jsou v dnešní době nároky na uchazeče stále vyšší a vyšší. Z pohledu uchazečů je mnohdy obtížné naleznout vhodnou pozici, z pohledu zaměstnavatelů je pak často náročné najít vhodného zaměstnance. Zejména díky stále většímu propojování zahraničních trhů stoupá poptávka po uchazečích, kteří disponují znalostí alespoň jednoho cizího jazyka.

Jestliže je společnost ve fázi přijímání nového zaměstnance, zaměří se na uchazeče, kteří při pohovoru znalost cizího jazyka prokáže, ať už samotným pohovorem v cizím jazyce, doloženým vzděláním či zahraničním pobytem. Firemní výuka jazyků je pak řešením pro zaměstnavatele s osvědčeným zaměstnancem, který pouze nedisponuje znalostí cizího jazyka.

 

Firemní vzdělávání jako benefit, ne jako povinnost

Dnešní doba a společnost nutí zaměstnavatele chtít po svých pracovnících stále víc a víc. Zvýšené nároky, využívání moderních technologií a otevření trhu. Najednou se jeví jako důležité doplnit jazykové vzdělání u pracovníků. Firemní vzdělávání není jen nákladem, ale zejména investicí, která má přímé dopady ne kvalitu a efektivitu práce.

Klasickým příkladem je zaměstnanec, pracující ve firmě, která se stala součást zahraničního trhu a je pro ni důležitá komunikace se zahraničními partnery. Nebo společnost začala využívat nové technologie, k jejichž ovládání je zapotřebí ovládat alespoň základy cizího jazyka. Firemní kurzy angličtiny, která je v oblasti obchodu nejrozšířenějším jazykem, usnadní práci jak v oblasti práce s novými technologiemi, tak při komunikaci se zahraničními partnery.

Důležitost přístupu

Jazykové vzdělávání prochází velkým rozvojem, který je doprovázený vývojem nových metod. Toho si je vědoma jazyková škola Pelican v Brně, která díky vlastnímu výukovému systému dosahuje velkých pokroků.

Klade důraz především na motivaci zaměstnanců k firemnímu vzdělávání, které by účastníci kurzu měli vnímat jako benefit, ne jak povinnost. Škola si je vědoma toho, že přestože pracovníci náklady na kurz neplatí sami, do hodin chodí mnohdy ve svém volném čase.

Jak to probíhá

V první fázi je důležité, aby si zaměstnavatel ujasnil několik věcí: o jaký jazykový kurz má firma zájem, kolik zaměstnanců společnosti se bude kurzu účastnit, velikost jednotlivých skupin, intenzitu kurzu. Je taky důležité určit, jestli bude firma probíhat v prostorách společnosti či školitele i další specifické požadavky.

V přípravné fázi dojde k testování zaměstnanců metodikem jazykové školy. Proběhne ústní pohovor, při kterém metodik zjistí jazykovou úroveň, dle které pak zaměstnance rozdělí do skupin. Dojde na základě diagnostiky potřeb zaměstnavatele i zaměstnanců k přípravě osnov a harmonogramu kurzu.

Lektor následně ve spolupráci se zaměstnavatelem určí cíle. V rámci probíhajícího kurzu jsou účastníci pravidelně testováni a lektor vypracovává písemné hodnocení pro každého zaměstnance.

Firemní kurzy angličtiny mají u Pelicana dlouholetou tradici. Díky mnohaletým zkušenostem patří mezi nejlepší v oblasti motivování zaměstnanců a dosahování úspěchů. Nabízí individuální přístup lektorů k jednotlivým zaměstnancům, hodiny jsou zábavné, což vede k rychlým a viditelným pokrokům.

Investice, která se vyplatí