Věcné břemeno může být v současné době poměrně velkým problémem majitelů určitých věcí. Pokud bychom si měli charakterizovat, o co se vlastně jedná, tak je to věcné právo k cizí věci. Může tak být spojeno třeba s naším bytem a domem, naším pozemkem, nebo dalšími movitými i nemovitými věci. Díky němu poté umožníme danému člověku nebo firmě to, aby mohl daný majetek užívat. Vše ale pouze v rozsahu smlouvy, která toto upravuje a která byla za tímto účelem sepsána.

Jak je možné věcné břemeno zrušit?

V tomto směru je možností domluva s daným druhým účastníkem smlouvy, kdy lze vypracovat novou smlouvu o tom, že věcné břemeno zaniká. To ale není moc časté a tak na řadu nastupují soudy. Právě tem se poté podává žádost, jejímž cílem je vyžádat si zrušení věcného břemene. Samozřejmě to musí být dostatečně odůvodněno, a to třeba tím, že majetková práva jsou postihována více, než je rozsah samotné smlouvy.

Druhou možností je poté i možnost takzvaného automatického zrušení. V tomto případě se může jednat o situaci, kdy například zemře původní majitel, který smlouvu sepisoval. Dnešní smlouvy ale myslí i na to, že se tato majetková právě dále dědí, třeba na základě závěti a tak věcné břemeno dále přechází i na nového majitele.

Ideální je stanovit si časový horizont do smlouvy

Nejlepší cestou je samozřejmě myslet na budoucnost, a to takovým způsobem, že do samotné smlouvy jasně definuje konkrétní časový úsek, kdy smlouva o věcném břemenu platí. To nám následně dá možnost rozmyslet se v budoucnu, zda smlouvu obnovíme. A proč ji vlastně obnovovat? Třeba proto, že za zřízení věcného břemene mnohé firmy mohou i platit. Dokonalým příkladem je oblast energetiky, kdy máme na našem pozemku sloup s dráty elektrického napětí a věcným břemenem dále umožníme přístup zaměstnancům k tomu, aby ho mohli spravovat.

Jak zrušit věcné břemeno?