Ze všech stran se dnes na nás hrnou pojišťovací produkty. Je tedy potřeba, abychom dokázali rozlišit, které jsou pro nás opravdu smysluplné. Většina lidí dnes má sjednané nějaké majetkové pojištění, které slouží zejména k ochraně nemovitosti, ale i hodnotného majetku. Kromě toho jsou tady rovněž další druhy pojištění, které bychom měli zvážit. Takovým příkladem je pojištění odpovědnosti s ohledem na naše zaměstnání, nebo také pojištění osobní odpovědnosti.

Pojistěte se na škody v zaměstnání

Předtím, než se někde pojistíte na školy v zaměstnání, určitě zvažte veškerá rizika, která vlastně představuje vaše pracovní pozice. Podle toho je potřeba také nastavit pojistku. Pokud se jedná o pojištění profesní odpovědnosti, je to pojistka, kterou byste určitě měli sjednat, nechcete-li finančně odpovídat za škodu u vašeho zaměstnavatele. Abyste věděli, jakou pojistku vlastně budete chtít sjednat, zvažte: 

  • Veškerá rizika ve vašem zaměstnání
  • Jak velkou můžete způsobit škodu

Tato analýza vás potom dovede k tomu, jakou pojistku si ideálně sjednat. Není důležitá pouze míra rizika, ale také výše potenciální škody, kterou lze v zaměstnání například při neopatrnosti způsobit. Tyto pojistky se často ještě liší podle toho, zda máte v užívání firemní vozidlo, případně zda obsluhujete nějaké stroje.

Občanská odpovědnost

Důležité je určitě zvážit také pojištění osobní odpovědnosti v rámci občanského života. Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu, které vás pojistí na škody, které způsobíte neopatrností komukoliv při běžné činnosti mimo pracovní poměr. Může se přitom jednat o škody jak na majetku, tak třeba na zdraví. Z hlediska osobní odpovědnosti zde také není pouze pojištění s ohledem na zaměstnance nebo občanskou odpovědnost, ale například také speciální pojištění pro piloty a jejich žáky.

Na škody v zaměstnání, ale i škody v občanském životě, se můžete pojistit