Exekuce jsou často jedinou možností, jak může věřitel získat zpět své pohledávky. Na jednu stranu je to velmi účinná metoda, ale na druhou stranu to přináší řadu problémů, jako je neoprávněná exekuce. Ta může mít hned dvě roviny. Jedna je taková, kdy je zabaveno i zboží, které nepatří dlužníkovi. Druhá neoprávněná exekuce může nastat, kdy je majetek zabavený osobě, která v podstatě nic neudělala.

Co dělat v případě, že je zabaven jiný majetek?

V takovém případě nemá cenu bránit se ve chvíli, kdy exekutor zabavuje. V tu chvíli si totiž stejně nepomůžeme, jelikož ho rozhodně nijak neobměkčíme. Stejně tak nepomohou ani účtenky, které mu můžeme ukázat. Jediný, kdo v tomto případě může rozhodnout, je soud. K němu je třeba podat takzvanou vylučovací žalobu. Je třeba sepsat všechny předmětné věci, které nepatří dlužníkovi, ale naopak nám. Soud samozřejmě bude potřebovat pro své finální rozhodnutí co nejvíce důkazů, kterými mohou být třeba:

  • Darovací smlouvy na dané věci
  • Faktury obsahující naše jméno
  • Účtenky s identifikací naší platební karty
  • Fotografie prokazující, že je věc skutečně naše
  • Čestná prohlášení

Co dělat v případě, kdy jsme nic nedlužili?

Tento problém sice není tak častý, ale určitě se může stát. V takovém případě je opět nezbytné napadnout celou situaci právě u soudu, kde je nutné dokazovat neexistenci žádného dluhu. Daný krok je ale poměrně složitý, a to z toho důvodu, že většina takových jednání již proběhla. Pouze došlo k tomu, že o nich daný člověk nevěděl třeba z důvodu nevybírání pošty, ale i z důvodu stěhování a nenahlášení nového trvalého bydliště. V takovém případě proběhlo takzvané doručení fikcí a k takovému se zákon staví tak, jako by daný člověk dopis převzal. Z toho plyne, že mnohé neoprávněné exekuce si zaviní lidé i zcela sami jenom proto, že neplní svých několik povinností.

Neoprávněná exekuce ­ jak se bránit?