Pokud spoříme, logicky chceme, abychom z našich peněz získali co nejvíce. A to lze hned dvěma hlavními cestami, a to buď co nejvyšší úrokovou sazbou, nebo také díky státní podpoře. V tomto ohledu se právě naše země snaží motivovat ty, kteří chtějí spořit, a to ať už jakéhokoliv důvodu. A tak pokud bychom se podívali na ten produkt, v rámci kterého můžeme spořit nejvíce, je top jistě stavební spoření. Podpora v rámci něho totiž může činit až 2 000 korun českých ročně, což spolu s úrokovou sazbou znamená poměrně zajímavé zhodnocení částky, kterou pravidelně, ale stejně tak i jednorázově na tento spořicí účet vkládáme.

Podmínky pro podporu jsou jasně dané

Samozřejmě daná podpora má své jasně dané podmínky, které musíme splnit. Tou hlavní podmínkou je takzvaný optimální vklad, a to ona částka, kterou za jeden kalendářní rok vložíme. Jakmile se jedná o sumu větší než 20 000 Kč, získáváme ony 2 000 korun. Pokud však vložíme méně, činí státní podpora 10 % z této sumy. Je tedy logické, že pokud chceme dosáhnout na maximum, je nutné více spořit.

Velkou výhodou dané podpory je to, že se váže na každou jednotlivou smlouvu a nikoliv jednotlivce jako takového. Každý člověk má totiž možnost uzavřít libovolný počet smluv, a to v rámci různých spořitelen. V rámci každé smlouvy tak může onu podporu dostat.

Nejprve jsou vypláceny nejstarší smlouvy

Dobré je ale vědět i to, že nejprve jsou vypláceny ty nejstarší smlouvy, které byly v rámci celého trhu uzavřeny, a takto se postupně postupuje k těm nejnovějším. A to z toho důvodu, že fond na stání podpory není nevyčerpatelný, a tak byla nastavena tato kritéria.

Peníze na cokoliv

A ačkoliv mnoho spořících produktů je omezeno hlavně využitelností, u stavebního spoření to tak není, a tak lze získané peníze využít třeba na:

  • Zajištění se v důchodu
  • Zajištění našich dětí
  • Vytváření rezerv
  • Koupě, opravu či rekonstrukci nemovitosti
Stavební spoření – podpora