Zlaté spoření

Spořit můžete v rámci běžných účtů, v rámci termínovaných vkladů, v rámci investic do fondů, nebo jiných spořících produktů. Stejně tak ale můžete spořit pomocí investic do drahých kovů. A to díky možnosti nazývané jako zlaté spoření. V tomto směru je určitě třeba dodat,