Začít CFD trading bez strategie je jako jít do sportovní hry bez herního plánu. Trading bez stanoveného cíle vás může zanechat volně unášené mořem finančního trhu a impulzivním obchodním rozhodnutím. Oproti nepodloženému a ad hoc tradingu ke klíčovým aspektům úspěšného tradingu, upřednostňujícího kalkulaci a prozíravost, patří i stanovené cíle a strategie k dosažení těchto cílů. I když tyto strategie nemusí nutně přesvědčit každého, jsou dobrým návodem, jak získat vhled. CFD trading s danýmmi cíli navíc poskytuje jistou opěrnou strukturu, obzvláště v začátcích. Pojďme probrat technickou analýzu s iFOREX UK, a to včetně stanovení cílů, analýzy vybraných instrumentů i použití indikátoru MACD. 

1. Vytyčte si cíle

Stanovení realistických cílů je dobrý způsob, jak začít s CFD tradingem, zejména pokud máte širší portfolio. Jasný cíl vám pomůže udržet směr a nezbloudit ze zvědavosti do neprozkoumaných tradingových vod příliš rychle a impulzivně. Důležitým krokem k dosažení stanovených cílů je nalezení spolehlivého CFD brokera: začít můžete např. průzkumem evropských regulovaných brokerských platforem. Ujistěte se, že vytipovaní brokeři disponují instrumenty a obchodními nástroji, které potřebujete ke splnění svých cílů a které budou fungovat s vaší strategií. Na těchto platformách narazíte i na iFOREX UK, předního osvědčeného brokera, který je regulovaný a nabízí cenné zkušenosti z oboru.

2. Porozumění základům analýzy

Široká paleta různých typů analytických technik může traderům (obchodníkům) způsobit „analytickou paralýzu“. Velmi užitečné pro váš CFD trading zřejmě budou dva hlavní typy analýz: fundamentální analýza a technická analýza. Obě analýzy se využívají k určení příhodných časů pro otevření a uzavření obchodů/pozic, a to tak, že vám pomohou identifikovat potřebné ukazatele, např. trend, tzn. tendenci k růstu či poklesu ceny daného instrumentu za určité časové období. Jakkoli ani jedna z těchto technik nezaručuje nikdy absolutní přesnost, jsou důležité pro poskytnutí vhledu.

Fundamentální analýza hodnotí trhy analýzou ekonomických, sociálních a politických faktorů, které mohou mít dopad na vybraný instrument nebo hodnotu podniku, jehož CFD akcie obchodujete. Obchodníci (tradeři) tyto údaje využívají k odhadu trendu u vybraného instrumentu, tj. poklesu či růstu jeho ceny, a to vlivem působení vnějších faktorů.  

Technická analýza počítá s údaji převzatými z minulého výkonu instrumentu a tato data obchodníci CFD využívají k pokusu o předpověď budoucího trendu. Data jsou získána z předchozích cenových grafů, kde cena a objem jsou dva hlavní analyzované faktory. Technická analýza je založena na třech východiscích: za prvé cena akcie odráží všechny informace o této konkrétní akcii; za druhé pohyby cen se často vyskytují v trendech; za třetí předchozí cenové trendy se pravděpodobně zopakují. Protože však výkon v minulosti nezaručuje výkon budoucí, využívejte údaje získané z technické analýzy především a pouze jako přehled o dané situaci, nikoli jako predikci. 

CFD obchodníci využívají technickou analýzu si mohou vybrat z různých metod a filozofií, včetně Bollingerových pásem a průměrného objemu. Jedním z nejčastěji využívaných indikátorů je MACD. 

3. Zvolte si indikátor 

Moving Average Convergence Divergence neboli MACD (konvergence divergence klouzavého průměru) porovnává pohyblivé průměry v grafech. I tento indikátor tradeři využívají k předvídání cenového trendu instrumentu, tj. růstu či poklesu ceny. Jak to funguje? Indikátor MACD je vypočítán z několika klouzavých průměrů, přičemž se skládá ze dvou linií: z tzv. signální linie, která je považována za „pomalejší“ klouzavý průměr, a z linie „rychlejšího“ klouzavého průměru. Nazývají se exponenciální klouzavé průměry a linie MACD je v podstatě rozdílem mezi těmito dvěma. Konvergence nastává, když se v grafu tyto dvě linie pohyblivých průměrů přibližují k sobě. K divergenci dochází, když se tyto linie od sebe vzdalují. K indikaci potenciálního cenového trendu, když linie MACD (rychleji se pohybující) překročí signální čáru (pomaleji se pohybující) a následně se odchylí. Co po této divergenci nastane, pak naznačí, kam potenciální cenový trend v grafech může směřovat. Ani tyto ukazatele nejsou neomylnou zárukou. Pokud máte v úmyslu využít technickou analýzu s iFOREX UK, pokuste se před provedením obchodního rozhodnutí shromáždit co nejvíce informací o zvoleném CFD instrumentu. Ať už při využití fundamentální analýzy, technické analýzy nebo kombinace obého je zásadní vlastní řízení rizika.

4. Leťte

Posledním krokem pro využití MACD ve vaší technické analýze je praxe: zkoušet si, dokud se vám technika analýzy nestane samozřejmou. Začněte třeba tím, že si najdete brokera jako iFOREX UK, který nabízí demo účet v hodnotě až 5 000 USD. S iFOREX UK si tak můžete zcela bez rizika zkoušet obchodování i technickou analýzu, ať už indikátor MACD nebo jiné obchodní nástroje. Až pak začnete obchodovat za své skutečné prostředky. iFOREX UK nabízí obrovský výběr CFD instrumentů zahrnující forexové páry, komodity, akcie, globální indexy a ETF, ale i širokou škálu vzdělávacích materiálů pokrývajících celou řadu témat od základů až po pokročilé informace o CFD tradingu. Více o technické analýze s iFOREX UK se dozvíte v poskytnutých článcích, vzdělávacích videích nebo v rámci osobního školení jeden na jednoho se zkušeným obchodním koučem. Věříme, že se pak budete cítit dostatečně připravení a sebevědomí začít s CFD tradingem naostro.  

iFOREX UK je obchodní jméno společnosti VIBHS Financial Limited, která je autorizována a regulována Úřadem finanční etiky FCA ve Velké Británii pod identifikačním číslem 613381. V Anglii a Walesu zapsána jako společnost s ručením omezeným pod identifikačním číslem 08279988.

Materiály připravené v tomto dokumentu skupinou iFOREX UK, by neměly být žádným způsobem interpretované, ať už explicitně nebo implicitně, přímo nebo nepřímo, jako investiční poradenství, doporučení nebo návrh investiční strategie s ohledem na finanční instrument, a to v jakémkoli smyslu. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje spojené s vysokým rizikem  vzniku peněžní ztráty v důsledku finančního pákového efektu. Při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele došlo ke vzniku ztráty u 65.13% účtů retailových investorů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Mějte na paměti: Výpočty předešlých pohybů výkonu mohou představovat futures a ne podkladové aktivum. Plný disclaimer: https://www.iforex.co.uk/legal/article-disclaimer

Tipy pro CFD trading: využití MACD v technické analýze