Podnikatelé mají možnost získat bezúročný úvěr na své investice ve výši 45 milionů Kč se splatností až 7 let a možností odložit splátky jistiny na 3,5 roku. Od ledna 2018 na peníze dosáhne ještě více žadatelů.

Peníze na rozvoj podnikání jsou u společností vždy vítány. Ideální financování je formou dotace EU, na investiční aktivity lze však nyní získat i úvěr do výše až 45 % způsobilých výdajů. Peníze jsou určeny pro malé a střední podniky z mimopražských regionů. Program se nazývá Expanze a jde o společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojová banky (ČMZRB) s využitím prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Celkově je připraveno 8,8 miliard Kč.

Nově už od 1 milionu

Když se program Expanze červenci 2017 spouštěl, stanovila se minimální hranice na poskytnutí úvěru 2 miliony korun. Počínaje lednem 2018 se snižuje na 1 milion korun, což znamená, že prostředky lze nyní čerpat na širší spektrum projektů. Podporovány jsou zejména projekty investičního charakteru, například pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku.

Peníze může čerpat široká skupina podnikatelů, kteří jsou aktivní v oblastech zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu i velkoobchodu, opravy a údržby motorových vozidel, vodohospodářství a zpracování odpadů, výzkumu a vývoje, stejně jako dalších vědeckých, technických i jiných činnostech.

Jak o úvěr požádat

I když se v rámci poskytnutí půjčky nejedná o dotace EU v pravém slova smyslu, stále jde o velmi výhodnou nabídku, které nemůže žádný poskytovatel komerčních úvěrů konkurovat. Pokud vás možnost získání prostředků zaujala, můžete kontaktovat specializovanou společnost, která vám pomůže s vyřízením všech potřebných náležitosti. Specialisté z Mida Consulting pro vás zajistí potřebné konzultace i vytvoření dokumentace a pohlídají veškeré termíny.

Získejte bezúročné úvěry